Ruime keuze uit alle mogelijke constructies:

Van droge ogen lenzen, astigmatisme lenzen tot de (a)sferische lens

U wilt precies datgene bieden wat de klant nodig heeft. Wij begrijpen dat en spelen daar graag, samen met u, op in.

Wat de situatie en wensen van uw klant ook zijn, UCO Lenzen heeft altijd een passende oplossing in huis. Van droge ogen lenzen, astigmatisme lenzen tot de sferische en asferische lens. Hieronder nemen we de verschillende toepassingen graag onder de loep.

Comfort

De Comfort heeft een altijd gelijke edge lift, met een zo groot mogelijk optisch bereik. Door het stabiele dikte verloop is deze ook toepasbaar bij een wat hoger cornea astigmatisme.

Het naadloos verlopen van de BCR in de periferie en de randafwerking zorgt voor een zo groot mogelijk draagcomfort. Voor de eerste paslenskeuze kunt u uitgaan van een gemiddelde K bij een cornea astigmatisme van 0.75 tot 1.25 dpt.

Correct

De oplossing van een veel voorkomend probleem, een ongunstige edge-clearance ondanks de correcte aanpassing van vormvaste contactlenzen en de juiste keuze van de lensconstructie, is nu altijd mogelijk met de CORRECT lens.

De periferie radius van de vormvaste lensconstructies is meestal gebaseerd op een cornea vorm, afhankelijk van de centrale keratometer waarden. De afstand van de lensrand tot de cornea is bepalend voor een aantal aspecten:

  • Voldoende traanventilatie achter de lens tijdens beweging en knipperslag.
  • Voorkomen van limbus irritatie.
  • Vermindering van highriding bij een te strakke bovenooglid spanning.
  • Tijdens het lezen in de CORRECT / PRESTIGE constructie de juiste en hogere lenspositie mogelijk maken.

De edge-clearance in de verticale meridiaan is dus het meest belangrijk. De periferie van de Correct lens kan worden bepaald door de excentriciteit van de cornea in verticale richting om voor ieder oog een optimale afstand lensrand / cornea te kunnen berekenen en fabriceren. De benodigde gegevens zijn:

  • Centrale, verticale en horizontale Keratometer waarden.
  • De cornea excentriciteit of de cornea radius op 30 graden verticaal gemeten.
  • Verticale cornea diameter.
  • Brilrefractie
Flexi

Deze lenzen worden vooral toegepast bij een groter cornea astigmatisme. Leverbaar in iedere gewenste bcr, sterkte en diameter.

Orion

De lenzen van de Orion serie worden geleverd met een excentriciteit van 0.40 mm, 0.60 mm en 1.00 mm voor respectievelijk de Orion 4, de Orion 6 en de Orion 10.

Een speciale variant binnen de Orion serie is de Orion Q: een Orion lens waarvan het verloop van BCR naar randradius over een grotere afstand verloopt. De excentriciteit van de Orion Q is eveneens 0.6 mm. Uiteraard zijn ook de andere excentriciteiten leverbaar.

Percon

De bijzondere Percon contactlens heeft een uniek principe, waarbij de optische zone van een sferische vorm overgaat in een asferische vorm.

Deze asferische vorm is een conus waarbij geen enkele belemmering voor de ventilatie van traanvocht achter de contactlens meer aanwezig is en die de lens een bijzonder draagcomfort geeft. De optimale doorstroom mogelijkheid maakt de Percon lens een goede probleem oplosser bij uiterst slechte traansamenstelling en traanhoeveelheid. Door de volledige doorstroming van de traanfilm in de periferie is de toepassing bij 6 en 9 uur kleuringen zinvol.

Perfecta

Door de overgang van de sferische optische zone naar een combinatie van een sferische en een conische periferie ontstaat een asferische vorm met een edge-lift, welke de stofwisseling uitstekend verzorgt.

Een contactlens die werkelijk doet wat zijn naam aangeeft. Door zijn perfecte centrering is het comfortabel dragen van deze lens geen uitzondering. Deze constructie maakt het mogelijk in kritische omstandigheden zoals bij ongunstige traansamenstelling, grote gevoeligheid, lange draagtijden en bij heraanpassingen de Perfecta toe te passen. Bij een materiaalkeuze die bij uw cliënt past is deze constructie dus werkelijk een prima stap naar een comfortabele contactlens.

Tetra

De Tetra contactlens heeft behalve een sferische optische zone nog drie sferische radii die een geleidelijk vlakker worden van de periferie tot gevolg hebben.

Deze geleidelijke toeneming van de ruimte tussen de cornea en lens oppervlakte heeft een zeer gunstig effect op de doorstroming van het traanvocht achter de contactlens en dit effect maakt de Tetra lens een alom gewaardeerde en succesvolle contactlens. De periferie van de lens is ongeveer 1.0 mm breed, maar ook in elke gewenste afvlakking verkrijgbaar. Bij een normale traansamenstelling en traanhoeveelheid is de Tetra lens goed toepasbaar.

Volasfeer

De beperking van de standaard vormvaste elliptische contactlenzen met betrekking tot de leverbare excentriciteit maakt deze standaard lenzen slechts gedeeltelijk bruikbaar en geeft ook in vele gevallen matige resultaten.

Na het ongeveer vaststellen van de excentriciteit van de Cornea, met een vijfpunts meting of met de cornea topograaf, is de keuze uit één of twee excentriciteiten beslist onvoldoende om een correcte lenspassing te verkrijgen. De problemen, geleidelijke afsluiting bij een te geringe excentriciteit van de contactlens en slechte centrering en overmatige aanslag bij een te grote excentriciteit, zijn uiteraard bekend uit de praktijk.

Het veranderen van de basis curve radius is dan geen juiste oplossing en veroorzaakt andere problemen. Het concept, een comfortabele vormvaste contactlens, maakt het noodzakelijk dat de waarde van de lens excentriciteit de juiste verhouding heeft met de cornea excentriciteit. Bepalend voor deze juiste verhouding is de edgelift van de lens ten opzichte van de cornea. Deze afstand, van de lensrand tot de cornea, regelt de mate van traan doorstroming achter de contactlens welke noodzakelijk is voor elke contactlens aanpassing.

Meer informatie

Bent u op zoek naar een bepaald type constructie?

Neem dan contact met ons op:

Meer weten over een bepaald type constructie?