Het nut van bandagelenzen:

Zachte lenzen met een bijzonder verhaal

Contactlenzen kunnen voor bandage doeleinden worden gebruikt. Bijvoorbeeld als er sprake is van recidiverende erosie, kerato conjunctivitis sicca of cornea-verwondingen.

Deze zachte lenzen kunnen eveneens post operatieve toepassingen hebben. Bandagelenzen dienen de stofwisseling van de cornea zo min mogelijk te verstoren en zijn zeer flexibel, om onnodige irritatie van de al aangetaste cornea zoveel mogelijk te voorkomen. Voor een optimaal resultaat worden bandagelezen vervaardigd van hoogwatergehalte materialen.

Meer informatie

Bent u op zoek naar de beste producent voor bandagelenzen?

Neem dan contact met ons op:

Meer weten over bandagelenzen?