Ortho-K M&M

Nacht contactlens

  • Gebruiksduur

    12 maanden

Bijziendheid komt steeds vaker, steeds extremer en op steeds jongere leeftijd voor. Meer dan 50% van de Europese jongeren heeft tegenwoordig al een vorm van myopie. De oorzaak hiervan laat zich vinden in het veelvuldig gebruik van tablets en mobieltjes in combinatie met te weinig buitenactiviteiten. Het is dus zaak om waar dat mogelijk is de ontwikkeling van myopie bij jongeren af te remmen. Een beproefd middel van myopie is het bewust creëren van een zekere perifere defocus.

Sferisch

UCO contactlenzen

De Ortho-K M&M nachtlenzen zijn speciaal voor deze vorm van myopie ontwikkeld. Door de myopie benodigde perifere defocus wordt bewerkstelligd door middel van een nauwkeurig bepaalde optische zone.

Net als de gewone Ortho-K lens wordt de Ortho-K M&M lens ‘s nachts gedragen om tijdens de nachtrust de gewenste corneale aanpassing te bewerkstellingen. Afhankelijk van de ingestelde correctie duurt het 10 tot 14 dagen voordat de myopie naar behoren is gecorrigeerd. Hierna ervaart de jeugdige gebruiker overdags, dus als de lens niet wordt gedragen, de juiste myopieprogressieremmende perifere defocus.

Alle voordelen van de vertrouwde Ortho-K

De Ortho-K M&M nachtlens biedt uiteraard dezelfde voordelen als de standaard Ortho-K nachtlens. De lens laat zich behandelen als een gewone contactlens, biedt geen extra complicaties en behoeft alleen ’s nachts te worden gedragen. Overdags, tijdens sport en spel, heeft de gebruiker zonder lenzen een uitstekende visus. Het is dan ook geen wonder dat Ortho-K-gebruikers meestal bijzonder tevreden zijn over deze lens.

Aanpasadvies

  1. Voer een objectieve refractie uit.
  2. Voer een subjectieve refractie uit.
  3. Meet de binoculaire samenwerking.
  4. Doe een aslengtebepaling. Als dat niet mogelijk is, pas dan objectieve cyclorefractie toe. Doe dit halfjaarlijks om een eventuele myopieprogressie in kaart te brengen.
  5. Doe een corneatopografie met kunsttranen.
  6. Voer een biomicroscopie (spleetlamponderzoek) uit om pathologie van de cornea uit te sluiten.
  7. Meet de diameter van de pupil en de cornea. Vooral de pupildiameter is voor het re-aliseren van de juiste perifere defocus een uiterst belangrijke parameter.

Na deze metingen en bepalingen kan er volgens het bestaande aanpasprotocol een paslens-keuze worden gemaakt.

Toepassingsgebied

– Alleen bij een normale cornea
– Alleen indien er geen sprake is van pathologie op het voorste oogsegment
– Vanaf 8 jaar
– Sferische brilrefractie: van -0,75 tot -4.50 dpt
– Cylindrische refractie: tot -1,50 dpt

Visueel gedrag van de client

Het is bij de Ortho-K M&M van groot belang dat het visuele gedrag van de cliënt nadrukkelijk in het behandeltraject wordt meegenomen. Zorg voor een goede bespreking van dit gedrag, initieel en tijdens de geplande controlemomenten. Voor Ortho-K M&M adviseren wij het volgende schema:

Eerste controle: na één nacht

Evalueer het eerste effect van de Ortho-K M&M lens. Beoordeel met name de corneatopo-grafie en het visuele resultaat.

Tweede controle: na één week

Evalueer het eerste effect van de Ortho-K M&M lens. Beoordeel met name de corneatopografie en het visuele resultaat. Bepaal eventueel de restrefractie.

Derde controle: na vier weken

Evalueer het eerste effect van de Ortho-K M&M lens. Beoordeel met name de corneatopografie en het visuele resultaat. Bepaal eventueel de restrefractie. Neem nu ook het afgesproken handelingsprotocol opnieuw met de client door.

Vierde controle: na drie maanden

Evalueer het effect van de Ortho-K M&M lens. Beoordeel met name de corneatopografie en het visuele resultaat. Bepaal eventueel de restrefractie. Controleer ook de status van de lenzen nauwkeurig. Neem ook weer het afgesproken handelingsprotocol opnieuw met de client door.

Vijfde controle: na zes maanden

Evalueer het effect van de Ortho-K M&M lens. Beoordeel met name de corneatopografie en het visuele resultaat. Bepaal eventueel de restrefractie. Controleer ook de status van de lenzen nauwkeurig. Neem ook weer het afgesproken handelingsprotocol opnieuw met de client door. Het is verstandig om nu ook opnieuw een aslengtebepaling of objectieve cy-clorefractie uit te voeren.

Verdere controle

Voer om de drie maanden afwisselend de hierboven vermelde vierde en vijfde controle uit. Bestel indien de restrefractie hiertoe aanleiding geeft, steeds na zes maanden nieuwe lenzen. Vervang de lenzen in ieder geval jaarlijks.

Vragen en/of opmerkingen over dit product? Laat het ons weten!